Aviarna influenca (ptičja gripa) že na “pohodu.” Celotno območje države pod izrazitim tveganjem

Aviarna influenca, znana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki med pticami, preko njihovih izločkov in preko okužene krme. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom. Spomnimo se leta 2017, ko je tudi na območju Lendave bolezen zdesetkala populacijo labodov.
Konec januarja 2017 je, spomnimo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrdila, da je na območju Lendave v pičlih štirih dneh poginilo kar 98 labodov. Za prvo pošiljko odvzetih vzorcev 24 mrtvih labodov, ki so jih ob reki Ledavi takrat našli, so veterinarji hitro potrdili, da so bili okuženi z virusom ptičje gripe podtipa H5N8, preiskave za drugo, pošiljko, ta je v Ljubljano romala dva dni kasneje in v kateri je bilo kar 74 mrtvih labodov, najdenih v gramoznici Lakoš pri Lendavi, so potrdili enako. Tistega januarja so po celotni državi našteli 1928 poginulih labodov grbcev.

Celotno ozemlje države že opredelili kot območje z izrazitim tveganjem

Od 4.12.2020, ko je bil ugotovljen prvi primer visoko patogene aviarne influence na Koseškem bajerju, krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno z namenom, da se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke. “Opozarjamo vse rejce perutnine, da dosledno upoštevajo začasne ukrepe zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah v Sloveniji, ki jih je izdala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Neupoštevanje ukrepov pomeni veliko tveganje za okužbo z visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 v rejah s perutnino in posledično veliko ekonomsko škodo,” so pojasnili pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vse rejce perutnine v Sloveniji zato pozivamo, da dosledno upoštevajo in izvajajo biovarnostne ukrepe UVHVVR, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo. Na celotnem območju Slovenije je torej potrebno upoštevati naslednje ukrepe:

  • domačo perutnino in ptice v ujetništvu se zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživeči pticami, predvsem vodnimi. Zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi.
  • domačo perutnino in ptice v ujetništvu se krmi in napa v zaprtih oziroma pokritih prostorih.
  • Oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor);
  • Krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno. S tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke.
  • Zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, razen če se taki dogodki izvedejo in organizirajo tako, da je tveganje širjenja virusov ptic, ki bi lahko bile okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.

Tako je bilo leta 2017: