ARSO izdal okoljevarstveno soglasje za gradnjo prenosnega plinovoda Pince – Lendava

Zgodba gradnje prenosnega plinovoda R15/1 Pince-Lendava, katerega osnovni cilj je zagotovitev povezave slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema in katero na našem spletnem portalu spremljamo že od leta 2016, se nadaljuje. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je namreč 18. maja nosilcu nameravanega posega, podjetju Plinovodi d.o.o. izdala okoljevarstveno soglasje za gradnjo.
Prenosni plinovod Kidričevo – Ljutomer – Lendava – Tornyiszentmiklós (HU) – Nagykanizsa (HU) bo povezala do sedaj nepovezana prenosna sistema Slovenije in Madžarske. Omogočil bo dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč in dostop madžarskih dobaviteljev do virov plina v Italiji in severnem Jadranu ter povečal zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom tako Slovenije s smeri vzhodnih dobavnih virov, kot tudi Madžarske z virov v Italiji in severnem Jadranu. V ta namen bo v Lendavi, ob gradnji omenjenega prenosnega plinovoda Pince – Lendava merilna regulacijska postaja dodatno razširjena, v Pincah, tik ob meji, pa bo zgrajena povsem nova.

ARSO je 18. maja nosilcu nameravanega posega, podjetju Plinovodi d.o.o izdal okoljevarstveno soglasje za gradnjo. Gradnja se bo vršila tik ob pomurski avtocesti Lendava – Pince, gradnja plinovoda na omenjeni trasi pa bo gradbeno zahteven projekt, saj je glede na projekcijo, po celotni dolžini pod zemljo prava mreža cevovodov (plinovodi -še delujoči in tudi nedelujoči, toplovod Term Lendava ter naftovodi). Med drugim obstaja možnost, da je kakšen plinovod ali naftovod morda celo nevrisan oz. neoznačen.

“Iz predložene dokumentacije izhaja, da je nameravani poseg, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, pogojev iz okoljevarstvenega soglasja in veljavnih predpisov, sprejemljiv. V času javne razgrnitve so bile podane pripombe in mnenja javnosti. Agencija Republike Slovenije za okolje jih je preučila in ugotovila, da so odgovori na določene pripombe že vključeni v poročilo o vplivih na okolje, nekatere pripombe pa so bile upoštevane in vključene v izdano okoljevarstveno soglasje kot pogoj. Javna razgrnitev je bila zaradi čezmejnih vplivov opravljena tudi v Republiki Madžarski ki je Agenciji Republike Slovenije za okolje posredovala pripombe, ki jih je Agencija Republike Slovenije za okolje proučila,” so zapisali na ARSO.

Podrobnosti: V zemljo bodo položene jeklene, s polietilensko izolacijo obložene cevi, premera 500 mm, načrtovani tlak plina v ceveh pa naj bi bil okrog 100 barov. Cevi bodo spojene z varjenjem, prav tako pa bodo z varjenjem povezane vse armature, ki se bodo nahajale na podzemnem delu plinovoda. Omenjeni prenosni plinovod je državnega pomena in bo potekal v dolžini 9 kilometrov.