Arbitražna razsodba bi lahko premaknila daljnovod proti Gaberju

Daljnovod Cirkovci – Pince, ki bo prva mednarodna povezava slovenskega elektroenergetskega sistema z madžarskim, bi se lahko zaradi arbitražne razsodbe pomaknil v neposredno bližino naselja Gaberje. Le tako se bo daljnovod lahko izognil hrvaškemu katastru.
Republika Slovenija le s sosednjo madžarsko nima mednarodne povezave na področju oskrbe z električno energijo. Čeprav so sosedi daljnovod že “pripravili” in ga že pred več kot desetletjem zgradili povsem do meje, so naši mlini mleli, čakali pa so se tudi rezultati arbitraže s sosednjo hrvaško. Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince je eden od projektov skupnega interesa v EU, tako imenovanih PCI projektov, ki bi skladno s pravnim redom EU moral uživati poseben prednostni status pri umeščanju v prostor in postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, za kar pa vloge še ni bilo podane.

Trasa daljnovoda naj bi bila dolga okrog 80 kilometrov, električne vodnike pa naj bi nosilo 263 stebrov. Del daljnovoda, katerega dolžina znaša 2 kilometra, bi potoval med naseljema Hotiza in Kapca tudi po hrvaškem katastru. A ker to seveda ni mogoče, saj gre za daljnovod visokega pomena za državo, se bo ta hrvaškemu katastru moral umakniti. To se pa lahko zgodi le tako, da se “zalomi” in ob tem zelo približa naselju Gaberje. Spomnimo: Javne seznanitve po lokalnih skupnostih glede poteka daljnovoda so potekale že maja 2011 oziroma o spremembah junija istega leta. Takšno približanje naselju Gaberje je pomembno tudi zaradi pridobitve enotnega gradbenega dovoljenja.

Madžarska je sicer že podpisala aneks k pogodbi o vključitvi daljnovoda do konca leta 2018, ter Evropske unije, ki sofinancira projekt s kar 220 milijoni evrov. Gradnja daljnovoda bi se sicer morala začeti že v sredini leta 2017, trajala pa bi naj leto in pol. Po dogovoru z madžarskim operaterjem naj bi ta bil končan do konca leta 2018, kar je sicer precej vprašljivo …