Arbitraža na Razkrižju: Skladno z arbitražno razsodbo bo urejenih devet odsekov, dva še v pregledu

Da je na Razkrižju bila meja določena najbolj nečloveško, ni potrebno posebej razlagati. Že takrat je bilo znano, da bo potrebno na novo oz. ustrezno z arbitražno odločbo urediti enajst cestnih odsekov. Konec julija so bila odobrena sredstva za devet odsekov, preostala dva odseka bosta deležna temeljitejšega ogleda zaradi optimalnih strokovno – tehničnih rešitev.
Naj spomnimo, da so v letu 2017, pričakovanja nekaterih občanov bila velika, kajti ljudje, ki živijo v dobesedno neživljenjskih kotih so upali, da bo arbitražno sodišče potek meje vsaj nekoliko korigiralo. Ker se to ni zgodilo, so se ljudje morali sami odločili, ali bodo živeli na hrvaški strani, ali pa se bodo preselili na slovensko stran. Ta postopek je s posamezniki vodilo Ministrstvo za javno upravo. Druga aktivnost pa se je nanašala na občino in državo glede omenjenega izboljšanja življenjskih pogojih ljudi, ob meji ob izboljšanju cestne infrastrukture.

Občina Razkrižje je z direkcijo že 10. oktobra 2018, podpisala Sporazum o sofinanciranju, številka 2431-18-0013463-0, s katerim je dogovorjeno, da občina pripravi projektno dokumentacijo in zemljišča, država pa na podlagi interventnega zakona zagotovi sredstva za realizacijo cest, kar bo ljudem olajšalo življenje ob meji z Hrvaško in hkrati zaustavilo težnjo po izseljevanju. 31. julija 2020 je na Direkciji RS za infrastrukturo potekal komisijski pregled in potrditev devetih od enajstih projektnih nalog, za dve od njih bo ponovljen ogled na terenu samem zaradi optimalnih strokovno – tehničnih rešitev. “Ker so projektne naloge tudi za preostali dve cesti kvalitetno izdelane, pričakujemo, da bo tudi za ostala dva odseka cest rešitev ugodna,” je zapisal župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič. Naloga občine je, da v najkrajšem času z več projektanti, na podlagi usklajenih in dogovorjenih projektnih nalog, izdela projektno dokumentacijo za izvedbo del in uredi lastništva v naravi, tam kjer je to potrebno.

“Aktivnosti so v polnem teku, v naslednjih dneh se bodo na terenu pojavili geodeti in projektanti. Nekaj bo odvisno tudi od posameznih lastnikov zemljišč ob teh cestah. Ker pa gre za izjemno pomembne ureditve cestne infrastrukture, verjamemo, da s tem nekih velikih težav ne bomo imeli,” je še dejal Ivanušič.

In kakšna je kronologija dogodkov?

– Najprej je na dan razglasitve arbitražne razsodbe, 29.6.2017, na obisk občanom prišel takratni minister za pravosodje RS, mag. Gorazd Klemenčič s sodelavci;
– Naslednjega dne, 30.6.2017, je župane prizadetih obmejnih občin in načelnike UE, v Ljubljani sprejel predsednik takratne vlade, dr. Miro Cerar;
– Naslednji dan, 1.7.2017, je takratni predsednik vlade, dr. Miro Cerar, skupaj s svojimi sodelavci prišel na Razkrižje in se srečal z prebivalci in številnimi novinarji
– V naslednjih dneh je občino obiskala delovna skupina Vlade RS, 12.9.2017 so bili prisotni predstavniki večine ministrstev. Opravljeni so obiski na terenu in konkretni pogovori z ljudmi. Pomembno vlogo pri vseh teh aktivnostih je imela takratna državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade in sedanja ministrica za pravosodje, mag. Liljana Kozlovič
– 3. avgusta 2018, je potekalo usklajevanje operativnih nalog ne terenu med občino in DRI glede projektnih nalog za posamezne cestne odseke
– 10. oktobra 2018 je podpisan Sporazum med občino Razkrižje in Direkcijo RS za infrastrukturo o pristopu k aktivnostim ureditve obmejne cestne infrastrukture
– 31. julija 2020, je opravljeno potrjevanje projektnih nalog na strokovni komisiji Direkcije RS za infrastrukturo na kateri sta sodelovala predstavnika občine