Arbitraža: Kmetje za zemljo, ki je ostala na Hrvaškem, (pri nas) ne bodo dobili subvencij

Arbitražna odločitev, ki so jo sodniki mednarodnega arbitražnega sodišča razodeli predzadnji junijski dan bo, kot kaže, precej vplivala na kmetovalce. Ti namreč za zemljo, ki je ostala izven Slovenije subvencij ne bodo prejeli, saj je prehodnega obdobja konec.
Kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota je na minulem območnem odboru obravnavala posledice arbitražne odločitve, za tukajšnje kmetovalce. Z implementacijo arbitražne odločitve bo namreč prehodno obdobje zaključeno, kar pomeni, da kmetovalci za zemljo na drugi strani novonastale meje, subvencij ne bodo dobivali. Brez dela subvencij bo tako ostalo kar nekaj obdelovalcev kmetijskih površin predvsem iz območij Lendave, Razkrižja in Ljutomera.

V času prehodnega obdobja so namreč kmetovalci lahko uveljavljali pravico do neposrednih plačil in druge pravice v Sloveniji ter plačila tudi dobivali. Ne glede na to, ali Hrvaška namerava priznati arbitražno odločitev ali ne, Slovenija (kot že vemo) ostaja neomajna in implementacija sporazuma sledi po zarisanih načrtih.

Pravice do subvencije tukajšnji kmetovalci tako ne bodo mogli več uveljavljati že v naslednjem letu v Sloveniji, temveč bodo svoje vloge primorani vlagati na Hrvaškem. Glede na evropski pravni red to vlagateljem iz Slovenije ne bi smelo povzročati težav, subvencije pa bi kljub temu morale biti izplačane, saj gre denar tako ali drugače iz skupne evropske malhe. Ali bo do izplačil dejansko prišlo pa je že drugo vprašanje, saj tam implementacije za njih spornega arbitražne sporazuma prav gotovo ne bo.