Antiinfektivi Lendava: Lani pri vseh kazalnikih dosegli ali presegli pričakovane cilje; trdni izdelki: v celoti dosegli zastavljene cilje

V enoti Antiinfektivi Lendava priznavajo, da je leto bilo zahtevno, saj je v spremenjenih pogojih proizvodnja glavnega izdelka kalijevega klavulanata potekala v polni zmogljivosti, v enoti Trdni izdelki Lendava pa so se agilno odzvali na izzive pandemije covid-19 in v celoti dosegli zastavljene cilje.
Leto 2020 je kljub vsem epidemiološkim izzivom bilo uspešno za enoti Antiinfektivi in Trdni izdelki Lendava, ki delujeta pod okriljem družbe Lek d.d. “V Antiinfektivih Lendava smo nadaljevali proizvodnjo dveh aktivnih učinkovin, kalijevega klavulanata – vodilnega proizvoda lokacije – in gentamicin sulfata, ki ga proizvajamo v manjših količinah. Oba proizvodna procesa potekata na podlagi klasične biotehnologije, ki je plod lastnega znanja. Leto je bilo zahtevno, saj je v spremenjenih pogojih proizvodnja našega glavnega izdelka kalijevega klavulanata potekala v polni zmogljivosti,” so zapisali.

Kot so poudarili, je največji dosežek je bila izvedba vseh registracijskih serij za proizvodnjo mešanic kalijevega klavulanata, ki bo uvedena letos in predstavlja nov izdelek, za katerega pričakujejo, da bo prispeval k rasti enote tudi v prihodnje. “Uresničevali smo trajnostno usmeritev poslovanja in izboljšali rezultate polkontinuiranega fermentacijskega postopka, ki ob povečanju proizvodnih zmogljivosti omogoča prihranke materialov in energije. Uspešno smo zagnali novo linijo za sušenje in pakiranje vmesnega produkta, DIPEDAklavulanata, za proizvodnjo pod strogo nadzorovanimi pogoji.”

V omenjeni enoti so začeli uvajati postopek izolacije kalijevega klavulanata brez sušenja in pakiranja vmesnega produkta, s katerim bodo izboljšali pretočni čas proizvodnje, zmanjšali varnostno tveganje in prihranili materiale. Med rednim letnim remontom so ob remontnih delih uspešno nadgradili sežigalnico in izpeljali nekaj manjših projektov. “Ponovno smo potrdili visoko raven kakovosti in dobrih praks, saj smo pri vseh kazalnikih dosegli ali presegli pričakovane cilje. Večino  nšpekcijskih pregledov in presoj smo zaradi epidemije izvedli virtualno, kar je bilo še zahtevnejše. Tudi na področju varovanja zdravja in okolja smo dosegli zastavljene cilje, povečali varnost procesov ter varnostno kulturo zaposlenih,” so zaključili.

V enoti Trdni izdelki Lendava, ki je postala del platforme NTO Majhne molekule, so se agilno odzvali na izzive pandemije covid-19 in v celoti dosegli zastavljene cilje. Lokacija je ključnega pomena za NTO, saj je največji obrat za pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov z več kot 4.000 šiframi končnih izdelkov. Za bolnike po vsem svetu so v letu 2020 zapakirali skoraj 7 milijard tablet ali kapsul. “Proizvodna lokacija je začela izvajati ali že izvaja več pomembnih inovacijskih pobud za avtomatizacijo, digitalizacijo in inovativno pakiranje, s katerimi bo v naslednjih letih izpolnila povečana pričakovanja glede naše konkurenčnosti ter operativne odličnosti. Osredotočili smo se na naložbo v novo avtomatizirano visokotehnološko linijo za integrirano blistriranje, vrečkanje in pakiranje, ki bo pomembno dvignila konkurenčnost enega od ključnih zdravil po presaditvi organov,” so zapisali.

“V teku so tudi projekti za avtomatizirano pakiranje, t. i. »multipack« pakiranj, in zamenjavo knjižic s 3-krat predhodno zloženimi navodili. Med drugimi inovacijskimi poudarki so inovativni 3D-tiskani polobrazni respiratorji, ki so bili zasnovani in preizkušeni kot izvedljivi prototipi v času krize oskrbe z osebno  zaščitno opremo. 3D-tiskanje je prineslo velik prihranek pri stroških vzdrževanja in številne koristi.” Kot največji pakirni center v NTO in dobavitelj zdravil so v Lendavi močno pripomogli k zmanjšanju pomanjkanja zalog končnih izdelkov. Prispevali so več kot polovico celotnega izboljšanja zalog na lokacijah s trdnimi izdelki v celotnem NTO. Izboljšali so tudi več drugih kazalnikov kakovosti oskrbe kupcev.

“Proizvodna lokacija je s 26 pakirnimi linijami eden ključnih dobaviteljev Novartisovih inovativnih zdravil v trdnih farmacevtskih oblikah, poleg tega je pustila tudi močan odtis v portfelju Sandoza. Konec leta 2020 so ponovno certificirali certifikat NOSSCE Class A ter ohranili položaj v skupini najzanesljivejših dobaviteljev zdravil v Novartisu,” so zaključili.