Alkohol znova na športne prireditve: “Predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo”

Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola. Predlog zakona omogoča prodajo in ponudbo alkoholnih pijač z vsebnostjo manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola na športnih prireditvah ter uvaja dovoljenja za ponudbo in prodajo tovrstnih pijač na vseh javnih prireditvah, ki se organizirajo skladno s predpisi, ki urejajo javna zbiranja.

Glavni cilj predloga zakona je po navedbah predlagatelja povečati financiranje športnih organizacij iz lastnih dejavnosti, s podeljevanjem dovoljenj regulirati omejeno možnost točenja pijač z omejeno vsebnostjo alkohola in zagotoviti enakopravno obravnavo točenja alkoholnih pijač na vseh javnih prireditvah.

Vlada ocenjuje, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj ne podaja izčrpne ocene administrativnih in drugih stroškov, ki bi jih imela tovrstna ureditev za državne organe, organe nadzora in same organizatorje javnih prireditev, kot tudi za gostince. Predlagana ureditev bi prispevala k povečevanju števila prodajnih mest in s tem k dostopnosti do alkohola ter povečevanju tvegane in škodljive rabe alkohola med prebivalci Slovenije, kar bi vodilo k večjim zdravstvenim, družbenim in ekonomskim posledicam. Povečevanje finančnih sredstev, s katerimi razpolagajo športna društva preko spodbujanja prodaje alkoholnih pijač na športnih prireditvah je po mnenju Vlade neprimerno in v nasprotju s temeljnimi javnozdravstvenimi usmeritvami naše države.