Alergiki, rast trav in kopriv je trenutno najintenzivnejša

Alergiki, ki imate še posebej v teh dneh težave s solzenjem oči, srbečim grlom, kihanjem in izcedkom iz nosu, je vzrok vaših težav rast in cvetenje trav, kopriv ter iglavcev. Cvetni prah trav je sicer močan alergik.
Merilna postaja v Lendavi v teh dneh kaže, da je v tem tednu najintenzivnejša rast in cvetenje trav ter kopriv. Gre za visokoalergen cvetni prah obeh naštetih rastlin, ki bolnikom draži oči, nos in grlo. Dodatno je zrak obremenjen še z cvetnim prahom iglavcev, kar lahko pri nekaterih situacijo še poslabša. Merilna postaja kaže, da se v teh dneh v kubičnem metru zraka nahaja okrog 70 zrn cvetnega prahu trav in kopriv ter 20 zrn cvetnega prahu iglavcev.

Kubični meter zraka je tako precej napolnjen z alergenim cvetnim prahom. Pri cvetnem prahu iglavcev je moč zaznati predvsem bor in smreko, dodatno pa tudi posamezna zrna bezga, kislice in kaline. Zabeležena so tudi prva zrna pravega kostanja. Obremenitev s cvetnim prahom trav in kopriv nekoliko znižuje košnja, najbolj učinkovito pa je deževje, ki alergeni cvetni prah načeloma povsem spere.

V lepem in suhem vremenu se občasno poviša količina alergenih spor plesni, kot so na primer Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus. V deževnih obdobjih se v zraku pojavijo velike količine spor drugih vrst plesni. Velik vpliv na povišanje obremenitve ima denimo žetev.

Alergikom je seveda odsvetovano gibanje po nepokošenih travnikih, v gozdovih pa je cvetnega prahu trav manj.