Alergiki, merilna postaja v središču Lendave kaže, da se bodo pričele težave!

Toplo pomladansko vreme je bilo in bo ugodno za sproščanje in širjenje cvetnega prahu, kljub temu teža
obremenitev za alergike trenutno ni visoka, večje tveganje je le za posameznike preobčutljive na alergene
jesena in oljke.
Poteka sezona cvetnega prahu jesena, obremenitev se bo v toplem vremenu povečevala. Pojavlja se cvetni prah gabra, ki vsebuje alergene sorodne brezi. Cvetnega prahu breze še ni v zraku, čez teden dni pričakujemo začetek sproščanja cvetnega prahu na toplejših legah. V zraku prevladujejo nizko alergene vrste: topol, različne vrste vrb, brest, cipresovke in tisovke. Cveti forzicija, žužkocvetna oljkovka, obremenitve zraka so za alergije niso pomembne.

Poteka sezona cvetnega prahu jesena, obremenitev se bo v toplem vremenu povečevala. Pojavlja se cvetni prah gabra, ki vsebuje alergene sorodne brezi. Cvetnega prahu breze še ni v zraku, čez teden dni pričakujemo začetek sproščanja cvetnega prahu na toplejših legah. V zraku prevladujejo nizko alergene vrste: topol, različne vrste vrb, brest, cipresovke in tisovke. Cveti forzicija, žužkocvetna oljkovka, obremenitve zraka so za alergije niso pomembne.

Trenutna opažanja kažejo, da se je pojavljanje cvetnega prahu pričelo okoli 20. marca. Za začetek sezone breze je značilen hiter porast obremenitve zraka do visokih vrednosti, v preteklih sezonah smo zabeležili visoke obremenitve po dveh do treh dneh od začetka pojava zrn. Jesen in oljka imata sorodne alergene, zato lahko alergiki, preobčutljivi na oljko razvijejo simptome, ko je v zraku cvetni prah jesena. Sorodna vrsta je tudi forzicija, v stik s cvetnim prahom pridemo le neposredno ob rastlini ali s šopki v notranjih prostorih.

Monitoring poteka v središču Lendave

Monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava poteka v letu 2020 po sporazumu med Občino Lendava in NLZOH. Pridobljeni podatki omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku na širšem območju Pomurja. Monitoring poteka celo leto. Merilna postaja je na stanovanjskem bloku na Trgu ljudske pravice 11 bila postavljena leta 2017.