Alergije: Trenutno ste najbolj na udaru občutljivi na hrast

Alergija na cvetni prah ali tudi poznano kot seneni nahod, je alergijska bolezen zgornjih dihal, ki se pojavi v času, ko rastline cvetijo. Merilnik v Lendavi trenutno kaže, da ste najbolj na udaru občutljivi na hrast. Vsebnosti v zraku so trenutno visoke.

Alergije na cvetni prah, do katerih najpogosteje prihaja v spomladanskem času, so posledica cvetnega prahu iz dreves, katerih oprašitve za začnejo že v mesecu januarju in trajajo do aprila, vendar se pri nekaterih drevesih cvetenje pojavi šele oziroma tudi v jesenskem času (odvisno od podnebja in geografskega območja). Drevesa, ki so največji povzročitelji alergij so hrast, oljka, brest, breza, jesen, javor, cipresa in oreh.

Merilna postaja v Lendavi trenutno kaže, da je v zraku največja vsebnost zrn hrasta. Na kubični meter zraka je nekaj več kot 300 zrn cvetnega prahu, kar občutljivim na hrast lahko povzroča precejšnje težave. Vsebnost zrn cvetnega prahu breze je okrog 50 zrn na kubični meter zraka, vrednosti gabra, jesena, vrbe in platane pa so zanemarljivo majhne. Merilna postaja je med drugim zabeležila prva zrna trav.

Merilna postaja

V mesecu januarju 2017 se je začel monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava, po sporazumu Občine Lendava in NZLOH. pridobljeni podatki bodo pristojnim omogočili vpogled na stanje o alergenih v zraku na širšem območju Prekmurja. Podatki, pridobljeni iz lendavske merilne postaje omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku v radiju več kot 30 kilometrov, v naši državi pa imamo le štiri takšne merilne postaje.