Aleksandra Kozak ostaja odgovorna urednica glasila Lendavske novice

Člane uredniškega odbora in odgovornega urednika lendavskih novic imenuje občinski svet na predlog župana za mandatno dobo štirih let, s tem, da mandatna doba članov uredniškega odbora in odgovornega urednika traja do iztega mandatne dobe občinskega sveta. To v praksi pomeni, da je v novem mandatu bilo potrebno vnovič imenovati tokrat nekoliko spremenjen uredniški odbor.
Zadnje uredništvo glasila je bilo imenovano na 13. seji občinskega sveta dne 22.2.2017. Ker pa 3. odstavek 8. člena odloka določa, da mandatna doba članov uredniškega odbora in odgovornega urednika traja do izteka mandatne dobe članov občinskega sveta, je mandat uredništvu prenehal z 1. konstitutivno sejo občinskega sveta v novem mandatu (14.12.2018). Zato je potrebno novo imenovanje uredništva občinskega glasila.

“Z imenovanjem uredništva glasila za novo mandatno obdobje bo omogočeno nadaljnje izdajanje občinskega glasila. Nova organizacija dela občinske uprave pomeni tudi nekoliko redefinirane vloge in pristojnosti posameznikov na določenih delovnih mestih oziroma oddelkih. Vsled tega je nekoliko modificiran tudi predlog uredniškega odbora in odgovornega urednika glede na sestavo uredništva v prejšnjem mandatu,” so sporočili iz oddelka za družbene dejavnosti na lendavski Občini.

Uredniški odbor:
– Aleksandra Sarjaš
– Martina Bukovec
– Marjan Drvarič
– Tanja Šimonka
– Tatjana Györköš Litrop

Odgovorna urednica:
– Aleksandra Kozak