Aktivnosti za izgradnjo prizidka k Dvojezični srednji šoli Lendava so se že začele

V sredini aprila so na Dvojezični srednji šoli (DSŠ) Lendava predstavili projekt izgradnje novih prostorov na Dvojezični srednji šoli Lendava. Ravnateljica DSŠ Lendava, Silvija Hajdinjak Prendl je takrat dejala, da je načrtovana vrednost investicije 449.000 evrov, v sklopu katere bodo pridobili 3 dodatne učilnice, en kabinet ter čajno kuhinjo za učitelje. Prisoten je bil tudi Dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).
Na DSŠ Lendava so v minulem šolskem letu uvedli 2 nova izobraževalna programa in sicer program frizer in predšolska vzgoja, v naslednjem letu pa bodo, kot so dejali, uvedli še 3 nove programe. Za potrebe novih programov so se odločili za prizidek, za katerega projektne aktivnosti so se že začele. Objavljeno je namreč bilo javno naročilo, za katerega je na voljo skupno 449.000 evrov. Del investicije in sicer v vrednosti 135.000 evrov bo prispeval madžarski finančni sklad Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, preostalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Objekt je bil zgrajen leta 2005 in bo tokrat prvič prizidan. Dela se bodo pričela še letošnje leto, prostori pa se bodo opremljali prihodnje leto. In kje se bo prizidek nahajal? V bistvu na strehi južnega dela objekta. Prizidek, ali bolje rečeno nadzidek se bo nahajal na južnem delu obstoječega objekta, kjer je sedaj ravna nepohodna streha. Učilnica za pouk frizerja bo namenjena štirinajstim učnim mestom z dvema dodatnima mestoma za pranje las, učilnica oz. predavalnica pa bo imela možnost delitve na dva samostojna dela z vmesno premično steno. Vhodi v prostore so zasnovani v območjih, kjer so trenutno še okna hodnika.

V zunanjo ureditev šole se ne bo posegalo.

Vprašljivo delovanje šolskega ogrevanja, prizidek se bo ogreval s toplotno črpalko

Kot je mogoče razbrati iz projektne dokumentacije, centralno ogrevanje v stavbi izkazuje vprašljivo delovanje, saj upravljavec opisuje oteženo doseganje zahtev po toploti. Tako se za obravnavan prizidek predvideva ločena postavitev toplotne črpalke sistema zrak/voda. Predvidena postavitev je na strehi nad območjem delovanja.