Aktivnosti za gradnjo novega prizidka k DOŠ I Lendava so se že pričele

Aktivnosti za gradnjo novega prizidka k DOŠ I Lendava so se že pričele. Občina Lendava je namreč na svoji spletni strani objavila javno naročilo, rok za prijavo pa imajo potencialni izvajalci vse do 24.2.2021. Prizidek bo podaljšek severozahodnega trakta zgradbe na Kranjčevi ulici 44.
Predmet javnega naročila je gradnja dozidave – prizidka k Dvojezični osnovni šoli I Lendava, kot podaljšek severozahodnega trakta obstoječe stavbe šole na naslovu Krajčeva 44, Lendava. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po odobritvi investicije s strani ministrstva. Predviden projekt dozidave bo pravokoten, dimenzij 19 x 19,70m, imel bo dve nadstropji ter mansardo. Objekt bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam, saj bo zanje dostop do višjih etaž urejen s pomočjo dvigala. Pritličje bo sestavljalo veliko in malo dvorano, sanitarije, avlo s stopniščem in elektro ter stroji prostor. Prvo nadstropje bodo sestavljale štiri učilnice, sanitarije ter hodnik, mansarda pa bo namenjena štirim kabinetom, prostoru za druženje, čajna kuhinja, prostor za čistila, sanitarije, prostor za strojne naprave ter sanitarije. Objekt je primarno namenjen šoli, sekundarno pa tudi javnim dogodkom.

Glede na število novorojenih se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo, čemur obstoječi osrednji objekt osnovne šole na Kranjčevi 44 ne bo mogel zadostiti s prostorskega vidika. Zato se predvideva dozidava prizidka k objektu. Investicija je bila prijavljena na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo zagotovilo kar 2/3 sredstev. Kot posebnost velja omeniti, da je prizidek projektiran tako, da bo imel samostojen vhod in samostojne priključke, kar pomeni, da bo lahko funkcioniral samostojno tudi za druge potrebe.