Aktivnosti Centra za socialno delo Pomurje, enote Lendava, ob minulem Dnevu boja proti revščini

17. oktober je za mednarodni dan boja proti revščini razglasila leta 1992 Generalna skupščina Združenih narodov, v spomin na 17. oktober 1987, ko se je na trgu Trocadéro v Parizu, kjer je bila leta 1948 podpisana Splošna deklaracija o človekovih pravicah, zbralo več kot sto tisoč ljudi, da bi opozorili na žrtve skrajne revščine, nasilja in lakote. Od takrat vsako leto na ta dan opozarja na problem revščine v svetu in spodbuja aktivnosti, ki bi revščino lahko zmanjšale. Aktivnosti so potekale tudi v Lendavi. Zaposleni CSD Pomurje so skupaj z Društvom socialnih delavcev Prekmurja in Prlekije zbirali stari papir in sicer okrog 2 toni, od prodaje katerega bodo izkupiček namenili socialno ogroženi družini v našem okolju.
Podatki statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je prag tveganja revščine v Sloveniji v letu 2020 znašal 739,00 EUR na mesec. 12,4 % ali 254.000 prebivalcev Slovenije je v letu 2020 moralo preživeti mesec z dohodki, ki so bili nižji od 739 EUR. Stopnja tveganja revščine je bila torej 12,4-odstotna. Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini so pri Centru za socialno delo (CSD) Pomurje izvedli vrsto aktivnosti. Zaposleni CSD Pomurje so skupaj z Društvom socialnih delavcev Prekmurja in Prlekije zbirali stari papir, od prodaje katerega bodo izkupiček namenili socialno ogroženim posameznikom oz. družinam v našem okolju.

V Lendavi in Ljutomeru so strokovni delavci CSD Pomurje postavili stojnico z namenom ozaveščanja o problematiki revščine ter predstavitve javnih pooblastil ter socialno varstvenih storitev ter drugih nalog, za katere je pristojen center za socialno delo. CSD Pomurje je ob obeležitvi mednarodnega dneva boja proti revščini sodeloval tudi z vzgojno izobraževalnimi zavodi, Vrtcem Lendava in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, v prihajajočem tednu pa bo še gostoval v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova ter Osnovni šoli Gornja Radgona.

Aktivnosti v osnovni šoli

Center za socialno delo Pomurje – enota Lendava in Društvo Kaleido, ki se ukvarja z gledališko pedagogiko, je v sodelovanju z Dvojezično osnovno šolo I Lendava, dne 12. in 13.10.2021, v okviru kulturnega dneva obeležilo mednarodne dneve boja proti revščini, socialni izključenosti in diskriminaciji. S pomočjo procesne drame so učenci 5 šolskih ur aktivno raziskovali književno delo slovenske pisateljice Ide Mlakar Črnič “Tu blizu živi deklica.” Skozi dramsko igro so spoznali moralne in socialne vrednote, se naučili, kam se lahko obrnejo po pomoč, kadar je nekdo v stiski ter na ta način razvijali empatijo. Procesno dramo je napisala profesorica in dramska pedagoginja Iva Nemec (Kaleido), ki jo je skupaj strokovno delavko centra Laro Lazar izvedla v štirih 4. razredih DOŠ I Lendava. Besedilo Ide Mlakar Črnič je kratko, vendar ima rušilno moč. Seže globoko ter podira zidove predsodkov in sovraštva. Tematika besedila so revščina, drugačnost, ksenofobija, multikulturalizem, vrstniki, medosebni odnosi.

Stojnica tudi v Lendavi

V Lendavi in Ljutomeru so strokovni delavci CSD Pomurje postavili stojnico z namenom ozaveščanja o problematiki revščine ter predstavitve javnih pooblastil ter socialno varstvenih storitev ter drugih nalog. Sodelovali so: Rdeči križ Lendave, Župnijska Karitas Lendava in Slovenska banka hrane Sibahe.

Na revščino opozarjali tudi v vrtcu

Strokovni delavci Centra za socialno delo Pomurje, enota Lendava so se v sklopu delovne skupine v okviru mednarodnega dneva boja proti revščini dogovorili za sodelovanje z vzgojno izobraževalnim zavodom, in sicer z vrtcem Lendava. “Naš namen je bil z otroci spregovoriti o revščini, predstaviti delo centrov za socialno delo in naloge strokovnih delavcev na centru. Glede na to, da so bili naši sogovorniki najmlajši člani družbe, smo se strokovni delavci odločili, da se jim bomo približali preko predstave, v katerem smo bili glavni akterji socialne delavke, brezdomec in predstavnica Rdečega križa. Preko predstave so otroci pridobili izkušnjo o revščini, ki smo jo mi uprizorili z vlogo brezdomca, izkušnjo o centru za socialno delo in o nalogah centra, ki smo jo uprizorili in prikazali z vlogo socialnih delavk ter izkušnjo o rdečem križu, kjer smo uprizorili naloge le-te,” je zapisala Mateja Pamič iz lendavske enote CSD.

Ves čas predstave so otroci z zanimanjem poslušali in tudi aktivno sodelovali, predvsem v delu predstave, ko je socialna delavka iskala ustrezne rešitve za finančno, namestitveno, zdravstveno oskrbo brezdomca. Da je bila delavnica uspešna in da so se otrokom približali, priča povratna informacija vzgojiteljic, ki so povedale, da so se otroci še nekaj dni po obisku pogovarjali o socialnih delavkah in brezdomcu, ki so mu v okviru svojih pristojnosti uspešno pomagali. “Dejstvo, da so izpod rok najmlajših nastali prečudoviti risarski in slikarski izdelki pa je našemu namenu delavnic še dodalo eno posebno noto,” je še zapisala Mateja Pamič.