Aktivacija mladih talentov Pomurja

Skupaj s Pomurskim tehnološkim parkom je podjetje SUN Gornja Radgona d.o.o. minuli petek v prostorih Pomurske gospodarske zbornice organiziralo predstavitve projektov, ki so jih mladi pripravili v okviru projekta Aktivacija mladih talentov Pomurja.
Tako so bili predstavljeni izzivi naslednjih pomurskih podjetij: Pomurski sejem d.d., Hiša sadeži družbe Murska Sobota, Komunala Radgona d.o.o., Dosor Radenci, Evitel d.o.o. in BIO Kmetija, ki se ukvarja s pridelovanjem izdelkov iz kozjega mleka.

Delo med mladimi je potekalo v okviru srečanj, ki jih je kot mentorica vodila mag. Nataša Lorber iz pudjetja SUN Gornja Radgona d.o.o. Pri svojem delu so opravljali priznano metodologijo podjetniškega koncipiranja, metodo CANVAS, s pomočjo katere so skupino pripravljali na izdelavo in testiranje prototipov predlaganih rešitev.

V skupini se je med drugim pokazal interes po samostojnem delu, zato je bilo podanih tudi kar nekaj informacij, kako se na našem trgu lotiti lastne poslovne ideje, da bo uvodnih težav čim manj in se bodo lažje odločili za samostojno pot. Udeleženci so predlagane rešitve predstavili še ustno.

Udeleženci so v same rešitve izzivov namenili veliko svojega prostega časa in energije, iskali dodatne informacije preko različnih komunikacijskih kanalov in se osebno srečali že v času trajanja projekta s predstavniki podjetij, katerih izziv so raziskovali. Med izzivi so bile tudi nove ideje, ki jih bomo v okolju v prihodnje deležni, predvsem pa so se izzivov lotili zelo resno.

“Na tem mestu naj omenimo, da si je ena izmed udeleženk izbrala zelo zahteven izziv, povezan z okoljskimi rešitvami čistilnih naprav in verjamemo, da gre za dober prispevek na dolgi rok. Nov predlog rešitev je iskala tudi skupina za izjemno zanimivo turistično točko, ki je v nastajanju in se skupina z lastnico izziva dobiva celo izven obveznih srečanj in delajo kot skupina pri predlogih, ki jih bodo vnesli v podjetje. Med samimi izzivi so bile podane pomembne rešitve, ki bi lahko podjetjem dodatno pomagale pri njihovi promociji, boljši prepoznavnosti v okolju in posledično tudi večji uspešnosti delovanja,” so dejali pri Pomurskem tehnološkem parku.

V Tehnološkem parku so, kot so še povedali, z rezultati projekta “Aktivacija mladih talentov v Pomurju” zadovoljni – med udeleženci, mentorjem in njimi je vladalo izjemno sodelovanje. Tudi podjetja/kmetija so dobila s strani udeležencev neobremenjen, svež pogled v problematiko s katero se srečujejo pri svojem delu. Udeleženci so si pridobili pomembno izkušnjo; čeprav kratek čas – bili so del ekipe podjetja/kmetije in si s tem pridobili priložnost za nadaljnje  sodelovanje, morda tudi kakšnega novega delovnega mesta.