AGRA letos od 26. do 31. avgusta

Največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v srednji Evropi, ki se odvija v Gornji Radgoni, AGRA, bo letos trajal o 26. do 31. avgusta. Ta bo svoja vrata letos oprl že 55. zapored.
Strokovni in poslovni poudarki sejma AGRA v letu 2017 bodo na Mednarodnem letu trajnostnega turizma za razvoj. V tem smislu bo kot primerjalna tržna prednost regij in držav izpostavljena preskrba s hrano iz ožjega okolja. K ohranjanju neokrnjene narave, naravne in kulturne krajine bodo vabile predstavitve trajnostnega kmetovanja in gospodarjenja z gozdovi, razstave kmetijskih živali in vzorčni rastlinski nasadi. V tehnološkem smislu jih bo podprla poslovna predstavitev vrhunskih dosežkov kmetijske tehnike za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje. Na ogled, nakup in v pokušnjo obiskovalcem pa bodo tudi najboljši rezultati trajnostne pridelave, reje, predelave, kulinarike in vinarstva. Še posebej bodo med njimi izstopali nagrajenci iz mednarodnih ocenjevanj kakovosti, ki se bodo od pomladi do avgusta odvila pod Agrinim okriljem. 

Tudi v letu 2017 bo sejem AGRA ob prizadevanjih za trajnostno oskrbo in samooskrbo vpet v mednarodni prostor, saj so predstavitve napovedale številne tuje države in regije. Spremljali pa ga bodo tudi številni strokovni posveti, poslovna srečanja, svetovanja, družabne in tekmovalne vsebine.

AGRA bo znova predstavljala najvidnejše svetovne blagovne znamke kmetijske mehanizacije, vse tisto, kar potrebujemo za pridelavo zdravju prijaznih živil na način prijazen okolju ter vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi, vina in produkte slovenske živilsko predelovalne industrije. Z razstavnimi prostori ter pri pripravi strokovnih dogodkov in predstavitev sodelujejo najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne institucije.

Ekološkemu kmetijstvu in živilom, gospodarjenju z gozdom in lesom ter kmetijski tehniki za varno in okolju prijazno kmetovanje se bodo pridružile predstavitve živali v hlevih, maneži in v strokovnem dogajanju. Vse, ki se s poljedelstvom ukvarjajo profesionalno in ljubiteljsko, bodo vabile predstavitve na osrednjem sejemskem vrtu, permakulturnem vrtu ter sejemski njivi. Agro bodo spremljali tehtni strokovni posveti, stanovska in družabna srečanja, tržnice, pokušnje, tekmovanja in zabavni dogodki.