90 tisočakov za obnovo kulturnega doma

Občina Lendava bo letos, za potrebe sanacijskih del na objektu kulturnega doma namenila 90 tisoč evrov. Na objektu, katerega gradnja se je pričela leta 1995, odprt pa je bil šele leta 2004, bo sanacijskih del deležna streha, fasada in stavbno pohištvo.

Edina večja obnova več kot 20 let starega objekta se je zgodila leta 2006, ko so pristojni dali prebarvati leseno stavbno pohištvo z barvo vprašljive kakovosti. Kljub dogovorom, da bosta denar za nadaljnje obnove (ki bi se v preteklosti že morale izvesti) skupaj zagotavljala občina ter lendavska in pomurska madžarska narodnostna skupnost, pa slednjega ni bilo dovolj za kaj konkretnejšega.

Objekt bi sicer letno za potrebe sprotnega vzdrževanja menda potreboval okrog 200 tisočakov, tretjino tega denarja pa bi letno naj zagotovili že omenjeni občina ter lendavska in pomurska madžarska narodnostna skupnost. Z lansko ustanovitvijo novega javnega zavoda za kulturo, Knjižnica – Kulturni center Lendava, se je pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost odpovedala soustanoviteljstvu, pravice iz prejšnjega zavoda (ZKPL) pa so se tako prenesle na občino.

Težava na objektu je zamakanje ometa, ki se dogaja zaradi specifične oblike strehe, največ težav pa se pojavlja na sprednji strani objekta, kjer je pod bakrenimi peresi (zaradi izpiranja oksidiranega bakra) bela fasadna barva pozelenela. Zamakanje se širi, težavna pa je tudi hidroizolacija.