81. člen statuta občine neskladen s 45. členom Zakona o lokalni samoupravi

Ministrstvo za javno upravo je od Boštjana Kelenca, predlagatelja za sklic zbora občanov mesta Lendava glede daljinskega ogrevanja, pred časom prejelo zaprosilo za nadzor nad zakonitostjo statuta občine Lendava z Zakonom o lokalni samoupravi v delu, ki ureja sklic zbora občanov krajevnih skupnosti.

Spomnimo: Na zasedanju Komisije za pripravo statuta in poslovnika 23.11.2016 je kot prvi dvom v skladnost 81. člena statuta Občine Lendava s 45. členom Zakona o lokalni samoupravi podal član komisije Igor Kulčar, ki je mnenja, da “statut Občine Lendava (ki je podzakonski akt) ne more biti nad Zakonom o lokalni samoupravi, ki mejo postavlja pri najmanj petih odstotkih, ne glede na občino ali krajevno skupnost,” statut občine pa v 81. členu navaja da mora župan sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

“Občina mora nemudoma odpraviti nezakonitost”

Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo: “Po pregledu prečiščenega besedila Statuta občine Lendava objavljenega na spletni strani občine ugotavljamo, da je drugi odstavek 81. člena Statuta občine Lendava v neskladju z določbo tretjega odstavka 45. člena Zakona o lokalni samoupravi v delu ki določa, da je potrebna 10 odstotna podpora volivcev v krajevni skupnosti za sklic zbora občanov. V skladu s tretjim odstavkov 45. člena Zakona o lokalni samoupravi, mora župan sklicati zbor občanov v vseh v tem primeru navedenih primerih, med drugim tudi, ko tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev posameznega dela občine. Določitev drugačne potrebne višine, kot jo določa drugi odstavek 81. člena Statuta občine Lendava, ni dopustna.

V skladu z 88.a členom Zakona o lokalni samoupravi, vas opozarjamo na zgoraj navedeno nezakonitost in predlagamo, da v najkrajšem možnem roku uskladite statut z določbo tretjega odstavka 45. člena Zakona o lokalni samoupravi in nas o tem obvestite.”

Jasna Bračič-Szabó je sicer na zasedanju Komisije za pripravo statuta in poslovnika 23.11.2016 poudarila, da je statut občine leta 2014 bil pregledan s strani strokovne službe pristojnega ministrstva, a so prisotni bili mnenja, da so se pri pregledu morda lahko zgodile napake, župan Balažek pa je na včerajšnjem zasedanju občinskega sveta povedal, da se je sam le držal veljavnega statuta občine.

Z 216 podpisi je sicer bila kvota za sklic zbora občanov torej dosežena.