8. april – svetovni dan Romov. Nataša Horvat: “Izobraževanje in zaposlitev sta ključ do boljšega življenja”

Romi po vsem svetu, tudi v Sloveniji, praznujejo svoj dan, ki je bil izbran na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu.
Upoštevajoč zgodovinske zapise, sega zgodovina bivanja Romov na slovenskih tleh približno 500 let nazaj. Danes romska etnična manjšina predstavlja pomemben del slovenske družbe, saj s svojo kulturo in jezikom, skupaj z italijansko in madžarsko narodno manjšino, tvori temelj multikulturnosti v Republiki Sloveniji. Pomembno je poudariti, da nobena od 28 držav članic Evropske unije področja romske skupnosti nima urejene s posebnim zakonom, kot imamo to urejeno v Republiki Sloveniji. Romska skupnost je v večini preostalih držav obravnavana skupaj z drugimi manjšinami v skupnem manjšinskem zakonu, zato je lahko Slovenija pri tem jasen zgled ostalim državam.

V Sloveniji živi okrog 12 tisoč Romov. Krovni zakon o romski skupnosti romsko problematiko v Sloveniji ureja krovni zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Določa predvsem organiziranost Romov na državni in lokalni ravni ter financiranje. Zakon posega tudi na področja zaposlovanja, vzgoje in izobraževanja ter bivalnih razmer v romskih naseljih.

Izhajajo iz Indije, v Evropi jih je med osem in deset milijonov. Beseda Rom sicer pomeni človek, Roma pa ljudje ali ljudstvo. Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah. Izhajajo iz Indije, v Evropi jih je med osem in deset milijonov. Predsednik Zveze Romov Slovenije poudarja, da je romski narod kljub selitvam skozi stoletja v evropskem in drugih prostorih uspel ohraniti svojo pristno identiteto in kulturo. Brez teh Romov po njegovem mnenju že zdavnaj ne bi bilo.

Kljub temu, da so prišli na naše ozemlje pred več kot pol tisočletja, nekateri še vedno težko presegajo kulturne razlike z okoliškim prebivalstvom, še vedno se preveč zapirajo v svoj način življenja, ne pošiljajo otrok v vrtce in šole, tako z okoliškimi ljudmi ni pravih povezav, nastajajo novi zidovi in meje. Pri nas so problem tudi namestitvene razmere in izgradnja osnovne infrastrukture ….

Nataša Horvat: “Izobraževanje in zaposlitev sta ključ do boljšega življenja”

“Danes je 8. april, svetovni dan Romov, dan, ko predstavniki romske skupnosti obeležujemo našo kulturo, jezik in identiteto. Žal, letos ne more biti tako prazničen kot je bil pretekla leta, saj smo zaradi izbruha epidemije Covid-19 primorani ostati v zavetju svojih domov, a menim, da je prav, da današnji dan, če ne gre drugače, obeležimo in praznično obarvamo v svojih srcih.

Romi, ki nam je dana možnost sodelovanja, še naprej moramo težiti k sodelovanju med državnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, slednje pa spodbujati, da bodo tudi v prihodnosti krepile sožitje med romskim in neromskim prebivalstvom.  V vse aktivnosti, ki temeljijo na izboljšanju položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji, se mora aktivno vključevati tudi romska skupnost, saj bomo le na tak način pokazali, da nam je mar za naše ljudi in za njihov napredek na vseh ravneh življenja.

Največ možnosti pa moramo nuditi našim otrokom, saj bodo oni čez leta stopali po naši poti. Naj nam bo prva skrb, da se ti otroci zbujajo v svojih domovih, da obiskujejo vrtce in šole, v katerih pridobivajo znanje in so jim ponujene različne možnosti razvoja, mi pa jih moramo vzgajati tako, da bodo postali enakopravni člani slovenske družbe, da bodo prevzeli odgovornost. To pa pomeni, da jim moramo starši biti najboljši zgled. Želim si, da bi naši otroci znali izkoristiti vse možnosti, ki so jim dane, predvsem pa spoznati, da sta izobraževanje in zaposlitev ključ do boljšega življenja.

Pomembno je, da se vsak človek počuti sprejetega, zato se je potrebno truditi pri vzpostavljanju in ohranjanju vezi med romskim in neromskim prebivalstvom. V vsakem od nas je vedno potrebno poiskati tisto najboljše. Če nam bo uspelo slednje, menim, da bomo tudi v prihodnje živeli v slogi in sožitju.

V upanju, da se bomo, seveda ob upoštevanju vseh predpisov, ki so nam bili dani in jih te dni moramo upoštevati, če želimo zaščititi sebe in ne škodovati drugim, kmalu spet lahko srečali, vam želim prijeten svetovni dan Romov,” je za naš portal zapisala Nataša Horvat, romska svetnica v občinskem svetu Občine Lendava.