5 milijonov evrov in pol za rekonstrukcijo regionalne ceste in kolesarske steze Lendava – Pince

Občinski svet Občine Lendava je na svoji minuli 19. redni seji podal soglasje k Sporazumu o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste R2-443, odsek 1320 Lendava – Pince. Dela naj bi se, po vseh predvidevanjih, pričela izvajati spomladi leta 2019, skupna vrednost del pa znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov. V sklopu investicije bo med drugim urejeno tudi zaledno odvodnjavanje.
Popolna rekonstrukcija regionalne ceste Lendava – Pince z izgradnjo traktorsko-kolesarske steze, bi se po vseh predvidevanjih lahko pričela spomladi leta 2019. Rekonstrukcija bo izvedena v štirih etapah, količenje trase pa se že izvaja. Na vrsti so odkupi zemljišč, ti se bodo pričeli izvajati že ob koncu letošnje pomladi, skupna vrednost investicije pa znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov. Pogajanja je v imenu Občine Lendava vršil koordinator projekta, podžupan Stanislav Gjerkeš, ki pa je bil pri svojem delu precej uspešen.

“Projekt zajema obnovo ceste, izgradnjo traktorsko-kolesarske steze na desni strani (gledano iz smeri Lendave proti Pincam) in izgradnjo pločnikov v naseljih, v skupni dolžini 2,5 kilometra, na levi strani. Na zadnjih pogajanjih smo dodatno zahtevali noveliranje projekta, namreč dve leti od izdelave projekta je potrebno novelirati javno razsvetljavo s standardi ki so na tem področju trenutno v veljavi,” je na zasedanju občinskega sveta povedal Stanislav Gjerkeš.

V prvem predlogu je finančna soudeležba Občine Lendava v omenjenem projektu znašala nekaj čez milijon evrov. Občina bi namreč naj financirala izgradnjo traktorsko-kolesarske steze. Kasneje je predstavnik Občine Lendava Stanislav Gjerkeš uspel finančno soudeležbo občine znižati na 519 tisoč evrov, po dodatnih pogajanjih, ki so se vršila minuli teden, pa je višino finančne soudeležbe Občine Lendava pristojnim uspelo še nekoliko znižati, torej na “le” 406 tisočakov.

Javni razpis za izbiro izvajalca bo objavljen letošnjega septembra, ko se bodo odkupi zemljišč tudi zaključili. “Pri tem projektu je zelo pomembno sodelovanje lokalne skupnosti. Dobre izkušnje takšnega sodelovanja imamo iz časa gradnje pomurske avtoceste, ko smo iz tega projekta dobili največ kar smo lahko. Rekonstrukcija omenjene ceste in izgradnja traktorsko-kolesarske poti pomeni trenutno največji finančni vložek države v ceste, po izgradnji avtoceste pri nas,” je na zasedanju občinskega sveta dejal Gjerkeš.

Občina Lendava bo z izpogajano finančno soudeležbo v projektu krila stroške aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljiščem za hodnik za pešce, avtobusnih postajališč in služnosti za komunalne vode, stroške odvodnjavanja v območju pločnikov in njihovo izgradnjo, stroške cestne razsvetljave in stroške nadzora.