40 let delovanja Odseka za dializo Splošne bolnišnice Murska Sobota

V mesecu maju mineva 40 let delovanja Odseka za dializo Splošne bolnišnice Murska Sobota. Število opravljenih dializ v zadnjih letih vztrajno narašča. Načrtovani novi, sodobni prostori za zdravljenje dializnih bolnikov.
Odsek za dializo murskosoboške bolnišnice je samostojna enota v okviru Internega oddelka, kjer izvajajo nadomestno zdravljenje akutne in končne ledvične odpovedi s hemodializo, nadomestno zdravljenje končne ledvične odpovedi s peritonealno dializo, on-line hemodiafiltracijo, pripravo bolnikov s kronično ledvično boleznijo in končno ledvično odpovedjo za uvrstitev na transplantacijsko listo za presaditev ledvic, vstavitev dializnih katetrov v centralne vene, menjavo dializnih katetrov po žici, konziliarne nefrološke preglede, preddializno edukacijo, prehransko svetovanje za ambulantno vodene in hospitalizirane bolnike, preiskave za bolnike s transplantirano ledvico po naročilu transplantacijskega centra UKC Ljubljana, v pripravi pa so tudi zdravljenja s kontinuirnanimi hemodializnimi metodami. Prvenstveno skrbijo za paciente iz pomurske regije, izvajajo pa tudi  dopustniške hemodialize za bolnike iz drugih slovenskih dializnih centrov in  tudi za bolnike iz drugih držav ter za bolnike, ki so na rehabilitaciji po operacijah srca in ožilja. Odsek je opremljen z najmodernejšo dializno tehnologijo priprave permeata.

Število letno opravljenih dializ stalno narašča, v petletnem obdobju se je število opravljenih dializ povečalo za kar 36,40 % (lani je bilo opravljenih 14.703 dializ na 21 razpoložljivih hemodializnih mestih).

Prva hemodializa murskosoboškega dializnega odseka  je bila opravljena 8. maja 1979. Prve ideje za dializno zdravljenje bolnikov v murskosoboški bolnišnici je že nekaj let prej podal zdravnik Nikolaj Lanščak, saj je del bolnikov, primernih za nadomestno zdravljenje s hemodializo, moral potovati z reševalnim prevozom v oddaljene centre v Slovenj Gradec, Maribor, Celje ali Ljubljano. Najbolj zaslužni za ustanovitev in razvoj dializnega odseka so bili nekdanji predstojnik Internega oddelka France Starc, nekdanji direktor bolnišnice prim. dr. Jože Bedernjak in zdravnik Franc Štivan. Začetek zdravljenja s peritonealno dializo sega v leto 1993.  Prva transplantacija bolnice iz pomurskega dializnega centra je bila opravljena leta 1982. Do današnjega dne je bilo uspešno transplantiranih 88 bolnikov Odseka za dializo soboške bolnišnice.

Za zdravljenje dializnih bolnikov v murskosoboški bolnišnici načrtujejo nove prostore. Ti bodo pridobitev tako za bolnišnico kot za bolnike, ki bodo tedaj poleg strokovne oskrbe deležni tudi prostorsko primerne obravnave.

V času od 8. 5. 1979 do 25. 5. 2019 je bilo na odseku za dializo SB MS opravljenih 295.602 dializ, obravnavanih 746 akutnih hemodializnih pacientov, 467 kroničnih hemodializnih pacientov in 17 pacientov na peritonealni dializi ter transplantiranih 88 pacientov.