27. september – svetovni dan turizma: Turizem in digitalna preobrazba

Od podjetij v gostinski nastanitveni dejavnosti z najmanj 10 zaposlenimi, ki so v 2017 imela spletno stran, jih je rezervacije prek spletne strani prejemalo 65 %. Tuji turisti so v tem letu pri nas ustvarili skoraj 8,6 milijona prenočitev in potrošili skoraj 2,4 milijarde EUR.
Svetovni dan turizma se na pobudo Svetovne turistične organizacije (UNWTO) zaznamuje 27. septembra že od leta 1979. Tema letošnjega svetovnega dneva turizma je: Turizem in digitalna preobrazba.

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je preobrazil tudi način preživljanja prostega časa, počitnic. Na voljo so nam novi načini povezovanja in informiranja. Digitalni napredek naj bi spodbujal inovacije in prispeval k strategiji trajnostne rasti turizma.

Uporaba IKT v poslovanju podjetij v gostinski nastanitveni dejavnosti

Z vidika uporabe IKT sodijo podjetja v gostinski nastanitveni dejavnosti med naprednejša. Rezultati statističnega raziskovanja Uporaba IKT v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi kažejo, da je v letu 2017 imelo svojo spletno stran 83 % takih podjetij v Sloveniji, v gostinski nastanitveni dejavnosti pa jih je bilo 94 %; 92 % od teh jih je zaradi poslovanja v mednarodnem okolju imelo spletno stran prevedeno v več jezikov. Rezervacije je prek spletne strani prejemalo le 19 % vseh podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, med podjetji v gostinski nastanitveni dejavnosti pa je bilo takih kar 65 %.

84 % podjetij v gostinski nastanitveni dejavnosti je v letu 2017 uporabljalo družbene medije (Facebook, Google+, Twitter in druge); večina jih je uporabljala te medije za oblikovanje celostne podobe podjetja ali za trženje izdelkov ali storitev (87 %) in za pridobivanje mnenj ali za odgovarjanje na mnenja, ocene strank (73 %).

Podjetja v gostinski nastanitveni dejavnosti z najmanj 10 zaposlenimi so v letu 2016 ustvarila z rezervacijami prek spletnih strani 15 % prihodka. 62 % tega prihodka so ustvarila z rezervacijami, prejetimi prek posredniških platform, 38 % pa z rezervacijami, prejetimi prek lastne spletne strani.

Tudi turisti si pri organizaciji potovanj čedalje bolj pomagajo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
82 % tujih turistov, ki so v juliju ali avgustu 2015 obiskali Slovenijo in bili nastanjeni v hotelu ali kampu, je pri organizaciji potovanja uporabilo internet. Največ jih je uporabljalo internet za pridobitev informacij v zvezi s potovanjem (48 %), za rezervacijo prenočišča (29 %) ter za plačilo prenočišča (7 %). Vedno več turistov se za potovanje odloči na podlagi predstavitve turistične destinacije na spletu ali na podlagi mnenj in izkušenj drugih popotnikov, objavljenih na svetovnem spletu. Več kot petina (21 %) tujih turistov je kot vir informacij za obisk Slovenije navedla spletne strani Slovenije ali krajev v Sloveniji, 8 % tujih turistov pa se je o Sloveniji informiralo prek družbenih medijev (npr. Facebooka, Twitterja, Instagrama).

Prebivalci EU si pri organizaciji potovanja v veliki meri pomagajo z internetom. Zadnji razpoložljivi podatki Eurostata, ti so za leto 2014, kažejo, da so prek spleta rezervirali letalsko karto za 67 % potovanj z letalom (prebivalci Slovenije za 63 % potovanj z letalom), nastanitev pa za 55 % zasebnih potovanj z nastanitvijo v najetih nastanitvenih zmogljivostih (prebivalci Slovenije za 35 % takšnih potovanj).

V Sloveniji je v času od aprila 2016 do marca 2017 uporabljalo internet za storitve, povezane s potovanji in nastanitvijo, 49 % prebivalcev, starih 16–74 let, ki so bili redni uporabniki interneta (to pomeni, da so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem). V starostni skupini 25–34 let je bil delež teh oseb najvišji (59 %), v starostni skupini 55–64 pa najnižji (36 %).

58 % rednih uporabnikov interneta je opravilo tudi vsaj en spletni nakup (toliko jih je naročilo ali kupilo izdelek ali storitev prek spleta). Četrtina izmed teh je prek spleta oddala rezervacijo za prenočišče, 14 % pa jih je prek spleta kupilo kakšno drugo storitev v povezavi s potovanjem (nakup letalske karte, najem vozila).

Izvoz potovanj prispeva v plačilni bilanci Slovenije tretjino vrednosti celotnega izvoza storitev
Tuji turisti so v letu 2017 ustvarili v Sloveniji skoraj 8,6 milijona prenočitev, kar je 17 % več kot v letu 2016. Po podatkih Banke Slovenije je turistični priliv oz. izvoz potovanj v letu 2017 znašal 2,389 milijarde evrov ali 9 % več kot v letu 2016. V obdobju 2003–2017 se je vrednost izvoza potovanj podvojila. V letu 2017 je turizem v Sloveniji prispeval tretjino k skupnemu izvozu storitev, turistični priliv na prebivalca Slovenije pa je znašal okoli 1.160 evrov.

Izdatki domačega prebivalstva za potovanja v tujino oz. uvoz potovanj so v letu 2017 znašali 881 milijonov evrov; vrednost turistične potrošnje prebivalcev Slovenije v tujini je bila za 3 % višja kot v letu 2016. Turistični odliv na prebivalca Slovenije je tako znašal okoli 430 evrov.

Presežek v menjavi potovanj je v letu 2017 znašal 1,5 milijarde evrov in je bil za 13 % višji kot v letu 2016.

V letu 2017 1,3 milijarde mednarodnih prihodov turistov

Po podatkih Svetovne turistične organizacije je bilo v letu 2017 zabeleženih 1.323 milijonov mednarodnih turističnih prihodov (7 % več kot leto prej). Evropa je po številu prihodov mednarodnih turistov s 671 milijoni mednarodnih prihodov še vedno vodilna svetovna regija saj jo je v letu 2017 obiskalo 51 % vseh turistov, ki so potovali zunaj svoje države. Sledila je regija Azija in Pacifik s 323 milijoni (24 %) vseh mednarodnih prihodov. Najvišjo rast prihodov turistov so v letu 2017 zabeležili v Afriki (9-odstotno); sledili sta Evropa (8-odstotna rast) ter Azija in Pacifik (6-odstotna rast). Leto 2017 pa je bilo za svetovni turizem rekordno tudi po prilivih iz mednarodnega turizma; ti so znašali kar 1.332 milijard ameriških dolarjev (5 % več kot v letu 2016).