260 tisoč evrov gospodarskih spodbud

Arma, Legartis, Martmetal, Purlen in Vinko Kramar s.p. so včeraj opravili podpis pogodb o sofinanciranju, na podlagi katerih so prejeli za 260 tisoč evrov razvojnih sredstev po Programu spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020.
Pet podjetij in podjetnikov, tiskarna Arma, Arpad Žoldoš, s. p., gradbeno podjetje Legartis, kovinsko predelovalno podjetje Martmetal, podjetje s proizvodnjo izolacijskih materialov in predizoliranih cevi Purlen in Izdelava nagrobnih spomenikov in cementnin, Vinko Kramar, s. p., bo prejelo 260 evrov razvojnih sredstev po Programu spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020.

Podpis pogodb za razdelitev sredstev je včeraj potekal v sejni sobi na Glavni ulici 124, kjer se nahaja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Spomnimo: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je v Uradnem listu RS št. 35/2018 z dne 25.5.2018, Ob-2235/18 objavila javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti.

Na omenjeni razpis je do zaključnega roka prispelo 17 vlog, največ z območja lendavske občine. Dve vlogi sta bili zavrženi, sedem zavrnjenih, osem pa je ocenjevala strokovna komisija ter vloge razvrstila glede na število doseženih točk. Podjetje Martmetal bo prejelo 80 tisoč evrov, kolikor so tudi zaprosili, Legartis bo prav tako prejel 80 tisočakov, saj želijo nabaviti želijo gradbeni žerjav, podjetje Purlen bo prejelo 26 tisoč evrov, Tiskarsko podjetje Arma bo kupilo nove opremo za UV tisk, podjetnik iz Kapce Vinko Kramar pa osnovna sredstva za proizvodnjo novih izdelkov. Omenjeni upravičenci morajo sredstva porabiti do 30. septembra.