23. dopisna seja: Občinski svetniki podali soglasje k imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda KKC Lendava

Občinski svet občine Lendava je včeraj, na 23. dopisni seji k imenovanju dr. Judite Zágorec Csuka za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center (KKC) Lendava, po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, svoje soglasje. Soustanoviteljica, Madžarska narodna skupnost Občine Lendava je pozitivno mnenje kandidatki že podala.
Svet javnega zavoda KKC Lendava je na svoji 9. redni seji dne 5.7.2022 sprejel sklep, s katerim je za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda KKC Lendava predlagal kandidatko dr. Judito Zágorec Csuka. Svet zavoda bo vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda KKC Lendava imenoval na podlagi soglasja ustanovitelja in mnenja soustanoviteljice kot to določa 17. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda.

Predlog sveta zavoda je na svoji 10. korespondenčni seji dne 12.7.2022 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja, ki je sklenila, da občinskemu svetu predlaga, da k imenovanju dr. Judite Zágorec Csuka za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda KKC Lendava, po predlogu sveta javnega zavoda KKC Lendava, poda svoje soglasje.

S podanim soglasjem ustanoviteljice in mnenjem soustanoviteljice bodo svetu zavoda podani pogoji za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja tega zavoda, ki bo svoje obveznosti opravljal najdlje 1 leto oziroma do imenovanja direktorja tega zavoda po izvedenem postopku javnega razpisa. Ta bo sicer uradno objavljen jutri, potencialni kandidati pa se bodo nanj lahko prijavili v osmih dneh. Nanj se bo, kot je že dejala, prijavila tudi Zágorec Csukajeva.