225.000 za obrtno cono Turnišče

Za potrebe obrtne cone bo Občina Turnišče prejela 225 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Sredstva je zagotovila Evropska unija, natančneje, Evropski sklad za regionalni razvoj. Pozitivno odločitev je v Turnišče poslala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Občina Turnišče namerava v bližnji prihodnosti urediti gospodarsko cono med naseljema Turnišče in Nedelica. Gre za območje, katerega tamkajšnja Občina že dlje časa želi nameniti razvoju podjetništva ter podjetij, želijo pa si tudi gradnjo objektov, v katerih bi se izvajala gospodarska dejavnost in proizvodnja. Vzpostavitev takšnega območja bo sedaj zagotovo veliko lažja, saj so v Turnišču prejeli pozitivno odločitev glede finančne vzpodbude. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo namreč za omenjeni projekt namenila 225 tisoč evrov evropskega denarja.

Projekt ureditve gospodarske cone Turnišče je sicer vreden 420 tisočakov, naložba pa predvideva ureditev infrastrukture med naseljema Turnišče in Nedelica, kar bo omogočalo normalno delovanje gospodarske cone Turnišče. V praksi to pomeni, da bo s tem denarjem zgrajena ekonomsko – poslovna infrastruktura, ki se umešča ob glavni prometni žili skozi regijo. Le streljaj od omenjenega območja je seveda avtocestna povezava, kar bo zagotovo “blagodejno” vplivalo na razvoj. Namen investicije je krepitev konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Ureditev infrastrukture bo prispevala tudi k zmanjševanju obremenjevanja okolja.