22. april, svetovni dan zemlje. Letos ga obeležujemo že oseminštiridesetič

Svetovni dan Zemlje, 22. april, obeležujemo od leta 1970. Namen tega dne je spomniti na ranljivost in enkratnost našega planeta ter pozvati k ohranjanju in spoštovanju naravnega okolja, odgovornemu in preudarnemu okoljskemu delovanju ter usmerjenosti v trajnostni razvoj.
Zemlja je eden izmed planetov Osončja ter prostor, na katerem sta se razvila življenje in človeštvo. Po oddaljenosti od Sonca je tretji, po velikosti pa peti planet Sončevega sistema. Predstavlja največji trdni planet in edini prostor v Vesolju, za katerega je znan obstoj življenja. Zemlja se je oblikovala pred približno 4,57 milijarde let, njen edini naravni satelit Luna pa pred okoli 4,53 milijarde let.

V obdobju od osamosvojitve je Slovenija, tretja najbolj gozdnata država v Evropski uniji, naredila pomembne korake za trajnostno naravnan razvoj, zdravo okolje in bivanje ter okoljsko in podnebno bolj prijazen planet. Na področju ravnanja z odpadki je zmanjšala število delujočih odlagališč odpadkov, odpadki pa so usmerjeni v postopke predelave in recikliranja. Z zmanjševanjem ekstremnih ravni žveplovega dioksida in emisij toplogrednih plinov je izboljšala tudi kakovost zraka.

Z ratificiranjem Pariškega podnebnega sporazuma leta 2016 je Slovenija podprla ambiciozno podnebno-energetsko politiko EU za pospešeno zmanjševanje toplogrednih plinov ter aktivno politiko prilagajanja na podnebne spremembe. Da okoljevarstveno usmerjena, potrjuje podatek, da se je Slovenija v 2017 na lestvici državne blaginje med 149 državami odlično odrezala na področju ohranjanja naravnega okolja, in sicer je zasedla 2. mesto.

Slovenija, ki spada med najbolj biotsko pestre države v evropskem in svetovnem merilu, je leta 2004 vzpostavila omrežje Natura 2000, s katerim varuje tiste vrste rastlin, živali in njihove življenjske prostore, ki so na ravni Evrope redki ali ogroženi. S 37 odstotki nacionalnega ozemlja v tem omrežju je Slovenija na prvem mestu v Evropski uniji. Ima vzpostavljen enega izmed najstrožjih sistemov biološke varnosti in visoko raven zaščite zdravja ljudi, živali in okolja.