20. november, svetovni dan otroka

20. novembra obeležujemo obletnico sprejema Konvencije OZN o otrokovih pravicah. Sprejeta in uveljavljena je bila, da bi otrokom širom sveta omogočili odraščanje v varnem okolju ter v duhu miru, dostojanstva, strpnosti, svobode, enakosti in solidarnosti. Dolžnost držav podpisnic, torej tudi Slovenije, je, da ustvarijo pogoje, ki bodo to omogočali.




Vlada Republike Slovenije daje politikam, ki neposredno ali posredno vplivajo na dobrobit otrok, vedno veliko pozornosti, ena ključnih strateških usmeritev aktualne vlade pa so ravno mladi. Vlada se namreč zaveda dejstva, ki ga pogosto izpostavljajo številne civilnodružbene in nevladne organizacije, da so bili otroci in mladi v precejšnji meri žrtve nedavne gospodarske krize. Seveda vlada k mirnejšemu poteku otroštva najmlajših članov naše družbe največ prispeva z ustvarjanjem ugodnih gospodarskih pogojev, saj to prinaša delovna mesta njihovim staršem in blaginjo družinam. Z eno najvišjih gospodarskih rasti je Slovenija na dobri poti, zato se lahko na pristojnih ministrstvih postopno osredotočajo na omilitev ali odpravo varčevalnih ukrepov na področje socialne in družinske politike.

Za blaginjo in brezskrbno otroštvo

Tako je bil na področju otroških dodatkov z vrnitvijo 7. in 8. razreda v celoti odpravljen varčevalni ukrep iz leta 2012. 97 tisoč otrok pa že od leta 2016 prejema 10 % višji otroški dodatek. Poleg odprave varčevalnih ukrepov pri otroških dodatkih je bila za dodatnih 15 dni razširjena pravica do plačanega očetovskega dopusta. S stabilnim financiranjem učbeniškega sklada, ki smo ga vzpostavili, se bo v naslednjih dveh šolskih letih stabiliziral učbeniški sklad na osnovnih šolah. Ministrstvo bo vsako leto na osnovi števila učencev šolam zagotavljalo sredstva za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. V okviru zagotovljenih sredstev je bil že v šolskem letu 2017/18 omogočen nakup učbeniških gradiv za učence prvih razredov. S spremembo zakonodaje se je še nekoliko povečalo število učencev, ki imajo šolsko malico (sedaj jih je 98,6%), povečalo pa se je tudi število učencev, ki imajo v šoli tudi kosilo (takšnih je 78,3%). Od januarja 2016 dalje je do brezplačnega kosila upravičenih vsaj 8.500 učencev več. Gre za otroke iz tistih družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v RS.

Proti zlorabam otrok

Po 41 letih je Slovenija s sprejemom Družinskega zakonika dobila novo prenovljeno družinsko zakonodajo, v kateri je družina definirana kot življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka obveznosti in pravice. Otrok je torej postavljen v središče in je tisti, ki ustvarja družino.
Temu sledi tudi prepoved telesnega kaznovanja otrok, s čimer je Slovenija naredila še korak več k preprečevanju nasilja v družini. Novela zakona o preprečevanju nasilja v družini poleg tega prinaša še druga pomembna določila. V njej naša družba presega tradicionalno opredelitev nasilja, ki zajema zgolj fizično, spolno in psihično nasilje, in sicer tako, da je povsem samostojno kot oblika nasilja na novo opredelitvijo tudi zalezovanje.