18. maj – mednarodni muzejski dan

Pred natanko 40 leti je Mednarodni muzejski svet ICOM opozoril na potrebo po večji prepoznavnosti muzejev v družbi. V želji, da bi bil v večji meri priznan tudi prispevek, ki ga imajo muzeji pri razvoju družbe, je bil 18. maj razglašen za mednarodni dan muzejev. Dan je z leti prerasel v muzejski praznik, ki se mu vsako leto pridružujejo številni muzeji širom po svetu, tudi v Sloveniji.

Letošnja mednarodna tema dneva je aktualna: Muzeji in spregledana preteklost: Nepovedano v muzejih. Znanje in gradivo, ki ga hranijo muzeji, ponujata večplastno razumevanje časa in omogočata vpogled v preteklost z več zornih kotov. Z aktivno družbeno vlogo, z refleksijo in dialogom, muzeji spodbujajo k razmisleku in mirnemu reševanju travmatične zgodovine. V Sloveniji pri tem nismo sami. Svet okoli nas se ukvarja z enakim problemom: 35.000 muzejskih institucij v več kot 140 državah sveta se bo danes potopilo v spregledano preteklost, v nepovedane zgodbe in dejstva, ki jih želijo svetu predstaviti na subtilen in spoštljiv način ter javnost spodbuditi k empatiji, da bi lažje sprejela preteklost za skupno prihodnost.

Ministrstvo za kulturo financira javno službo na področju varovanja premične kulturne dediščine v 9 državnih muzejih in galerijah, 36 muzejev in galerij pa ima pooblastilo za izvajanje te javne službe. Vse več je tudi zasebnih zbiralcev, ki svoje zbirke, običajno s pomočjo strokovnjakov, spreminjajo v muzeje. Napredek slovenskih muzejev v celostnem ohranjanju, sodobni prezentaciji in popularizaciji kulturne dediščine v letih od osamosvojitve do danes je izjemen. Muzeji z razširjenim konceptom varstva dediščine sledijo sodobnim muzealskim smernicam in se trdno vpenjajo v lokalna okolja, s tem pa kulturno dediščino uveljavljajo kor vir družbenega in gospodarskega razvoja. Prezrt ne sme ostati niti njihov prispevek k vzgojno-izobraževalnemu procesu ter njihov doprinos h kakovostnemu življenjskemu okolju na sploh. V ospredju pozornosti javnosti bodo muzeji v prihodnjem letu, ki ga je Evropska komisija razglasila za Evropsko leto kulturne dediščine in bo posvečeno nepremični, premični, nesnovni in digitalni kulturni dediščini ter bo spodbujalo prispevek kulturne dediščine h trajnostnemu in gospodarskemu razvoju, predvsem kulturnemu turizmu.

Danes bodo muzeji in galerije po celi Sloveniji obeležili mednarodni muzejski dan s prostim vstopom in številnimi spremljevalnimi dogodki. Vabijo vas, da jih obiščete in obogatite svoj pogled v preteklost za boljšo prihodnost!