17. redna seja občinskega sveta

Minuli četrtek se je v sejni dvorani Občine Lendava odvijala 17. redna seja občinskega sveta. Seje se je udeležilo 17 (od 19) občinskih svetnikov, ki so v nekaj urah predelali kar 13 točk dnevnega reda.
Zasedanja občinskega sveta se je udeležilo 17 (od 19) članov občinskega sveta, sejo pa je po pooblastilu župana vodil podžupan Stanislav Gjerkeš. Prisotni občinski svetniki so potrdili dnevni red in tudi zapisnik minule, 16. seje občinskega sveta.

Izboljšanje kakovosti okolja in trajnostnega odtisa

V nadaljevanju so svetniki obravnavali okoljske težave občine in odmevno morebitno predelavo pnevmatik na dvorišču Nafte Petrochem v Trimlinih. Lendavski občinski svet je sprejel sklep, da bo podjetje L4T, ki načrtuje postavitev postrojenja za predelavo gum, svoj projekt lahko predstavilo na seji odbora za okolje in prostor v začetku novembra. Na zadnji seji odbora so namreč vsi člani odbora odločno nasprotovali nameravani postavitvi procesa za predelavo gum, nasprotovanje pa so na seji izrazili tudi občinski svetniki. Dotaknili so se tudi še aktualne problematike v zvezi z bioplinarno podjetja ECOS. Župan Balažek je pri tem poudaril, da “je v Sloveniji veliko sistemskih težav in da lokalne skupnosti niso vključene kot enakopraven partner pri obravnavah.”

Župan Balažek je bil kritičen do delovanja države v primeru bioplinarne in dodal, da so inšpekcijske službe reagirale pozno. Ob tem je naznanil, da je Občina naročila vzorčenje tal in sedimenta v potoku Kopica. Občino bo to stalo nekaj tisočakov. Ob koncu je dodal, da Občina (očitno) bije bitko z lobiji in odločno dodal, da v bitki “ne bomo popustili.” Po njegovem mnenju ni sporna le predelava gum, temveč tudi njihovo skladiščenje.

Svojo zaskrbljenost je izrazil tudi občinski svetnik Jožef Gerenčer, ki je poudaril, da “je v našem okolju že tako in tako preveč obremenitev. Na začetku podjetja potrebujejo soglasje lokalne skupnosti, ko jih dobijo, lahko ta dovoljenja po mili volji razširjajo brez vednosti lokalne skupnosti. In dokler je zakonodaja takšna, da se to tako počne in dokler ne bo takšnega nadzora kot mora biti, to sem ne sodi.”

Izračun okoljskega odtisa je pokazal, da občina Lendava zelo obremenjuje okolje in da način življenja lokalnega prebivalstva in pritiski na okolje povzročajo obremenitve, ki so večje kot znaša absorbcijska sposobnost okolja.

V sklopu tega je župan Balažek napovedal kadrovske spremembe v občinski upravi, saj se bo Aleš Kozar, sedanji vodja urada župana, v prihodnje ukvarjal samo s pravnim področjem varovanja okolja.

Projektni svet EPK bo imel 7 članov

Projektni svet EPK bo sestavljen iz sedmih članov. Župan je občinske svetnike na seji seznanil z dejstvom, da je prejel zelo malo predlogov za kandidate in predlagal naslednje člane: Aleš Šteger (en od vodij programskih sklopov EPK v Mariboru), Dejan Süč, Atilla Pisnjak, Dubravko Baumgartner, Sabina Šinko, Melita Kontrec in sedmi član, ki ga bodo izbrali člani sami. Občinski svetniki so izbor kandidatov potrdili, a možnosti razprave (zanimivo) niso imeli.

Projektni svet za koordinacijo aktivnosti pri pripravi kandidature za EPK bo deloval v ožji in širši sestavi. Projektni svet v ožji sestavi je sestavljen iz strokovnjakov s področja kulture in ima 7 članov. Projektni svet v širši sestavi je sestavljen iz 15 članov in ga vodi župan občine, sestavljajo pa ga še direktorji javnih zavodov, predstavniki madžarske narodnosti, Romska skupnost in HKD.

Z imenovanjem projektnega sveta se bodo pričele aktivnosti za pripravo kandidature za EPK, s tem pa bo omogočeno tudi tekoče in strokovno izvajanje dejavnosti na tem področju.

Imenovanje v volilno telo

Na podlagi določila 6. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 21. seji dne 17.10.2017 sestavila seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu za volitve predstavnikov lokalne skupnosti v volilno telo – elektorjev. Predlagani so bili naslednji: Jožef Gerenčer, Drago Nađ in Janez Somi. Tajno glasovanje je pokazalo, da so bili sprejeti vsi predlagani člani.

Direktor KKC Lendava ostaja dr. Albert Halász

Dne 3.10.2017 je svet zavoda KKC Lendava ustanoviteljici Občini Lendava posredoval vlogo za izdajo soglasja k izbranemu kandidatu za direktorja KKC Lendava. Vloga sveta zavoda temelji na sprejetem sklepu sveta z 9. seje z dne 28.9.2017, kjer je svet zavoda kot kandidata za direktorja zavoda izbral dr. Alberta Halász. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 21. seji, dne 17.10.2017 vlogo sveta zavoda obravnavala ter kandidata tudi povabila na predstavitev svojega programa vodenja in delovanja zavoda. Po predstavitvi programa in poznavanja dosedanjega uspešnega dela kandidata kot direktorja KKC Lendava, po razpravi vseh prisotnih članov komisije sprejela sklep kot je predlagan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Občinski svet je predlog kandidata tudi sprejel.