156 vloženih prijav na razpise

Na razpise za finančna sredstva madžarske vlade, ki jih bo tokrat prvič razdelil Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti, je prispelo 156 vlog, prijavitelji pa so skupno prijavili za okrog 1,66 milijona evrov naložb. Prijave so bile odprte do 31.5.2017.
V začetku lanskega leta sta se vrhova vlad obeh držav, Republike Madžarske in Republike Slovenije, predsednika vlad Viktor Orban in Miro Cerar na srečanju v Lendavi dogovorila o medsebojni gospodarski pomoči. V ta namen je bil odprt Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti. Na podlagi tega je bil sprejet strateški načrt za razvoj regije kjer živi avtohtona madžarska manjšina v Sloveniji. Za upravičena področja je tako sosednja Madžarska v letošnjem letu namenila 1,5 mio evrov razpisnih sredstev, za upravičena področja pa se štejejo dvojezične občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava.

Na Zavodu za regionalni razvoj madžarske narodnosti Profutura, so do zaključka prejeli 156 vlog, 102 vlogi sta bili s področja kmetijstva, iz področja gospodarstva je prišlo 53 vlog, 10 prijav pa se je nanašalo na področje turizma. Skupno je bilo prijavljenih za okrog 1,66 milijona evrov naložb, vsi prejeti razpisi pa bodo sedaj šli čez obravnavno sito.

Vloge bodo obravnavali štirje strokovni delavci. Dva bosta iz Slovenije, dva iz Madžarske. Omenjeni štirje bodo vloge ustrezno točkovali, prijavitelje pa bodo o rezultatih obveščali do 31. avgusta. Denar bo na računih upravičencev viden v oktobru. V kolikor bodo projekti dobri, je madžarska vlada pripravljena zneske že v naslednjem letu zvišati.

Razpisna sredstva so se delila na tri področja in sicer kmetijstvo (za nabavo osnovnih sredstev in investicije), podjetniški sektor (za nabavo osnovnih sredstev in investicije) ter turizem (povečanje nočitvenih kapacitet – za investicije) Intenzivnost pomoči je do 75%, DDV ni upravičen strošek. Višina nepovratnih sredstev po pogojih je do 15.000 EUR.