13 ponudnikov v mreži turizma v zidanicah

Ob koncu leta 2016 je v prostorih Zavoda za turizem in razvoj potekala predstavitev projekta Turizem v zidanicah in priložnostih, ki se v tej obliki ponujajo Lendavi. Tokrat pa so med več kot 36 kandidati, ki so se odzvali na poziv, izbrali 13 ponudnikov.
Turizem v zidanicah je nov način turizma, ki se pojavlja v Sloveniji in ponuja lastnikom objektov dodaten zaslužek z oddajo prostorov turistom za določen čas. Namen tega projekta je, da se ustvari mreža lastnikov zidanic, ki so pripravljeni oddati svojo počitniško hišo v najem turistom. S tem se želi povečati promocija lendavske občine, turistom pa ponuditi izkušnjo doživetja mesta in naravnih lepot na najbolj pristen način, saj turisti bivajo v pravi zidanici obdani z vinogradi.

Romeo Varga, direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava je že takrat zatrdil, da je v lendavski občini veliko potencialnih zidanic in bi bilo škoda izpustiti to priložnost za razvoj turizma v občini. Tovrstna oblika turizma je zelo uspešna denimo na Dolenjskem in v Beli krajini. Cena nočitev, ki je stvar dogovora lastnikov, se giblje med 50 in 70 evrov. Rezervacija se opravi preko spleta, lastnik zidanice pa plača dohodnino v višini 25 odstotkov, po predhodni registraciji na upravni enoti, za kar je potrebno imeti gradbeno dovoljenje.

Medtem ko na Dolenjskem in Beli krajini nudijo 250 nastanitev, se pričakuje, da lahko lendavska občina ponudi gostom 150 nastanitev v že obstoječih vikend objektih, ki se lahko uporabljajo za namene trga. 

V Lendavi 13 ponudnikov

Zavod za turizem in razvoj Lendava izvaja projekt Turizem v zidanicah, v okviru katerega so med več kot 36 kandidati, ki so se odzvali na poziv, izbrali 13 ponudnikov – lastnikov vinskih kleti, ki so ustrezali kriterijem in se bodo med prvimi vključili v mrežo ponudnikov nastanitvenih kapacitet.

V okviru projekta se vzpostavljata še promocijska in rezervacijska spletna stran ter celostna grafična podoba, v teku pa je tudi fotografiranje posamičnih vinskih kleti in priprava promocijskih filmčkov. Prvi gostje bodo tako lahko ponudbo bivanja v vinskih kleteh oziroma zidanicah izkusili že v prihajajoči sezoni, predvidoma od aprila naprej.

Omenjeni projekt sicer Zavod za turizem in razvoj izvaja v okviru programa LAS pri dobrih ljudeh. Projekt se nanaša na razvoj turizma v zidanicah, v povezavi z naravno in kulturno dediščino, kjer preko razvoja nastanitvenih kapacitet v zidanicah pridobivajo nove nastanitvene kapacitete, ki so umeščene v vinogradniško območje občine Lendava. Vrednost omenjenega projekta znaša 49.179 evrov, pri čemer je Zavod za turizem in razvoj zagotovil 14.254 evrov sredstev.

Lastniki vinskih kleti, ki želijo svoje vikende obuditi, se še vedno lahko vključijo v mrežo lastnikov zidanic. Kontakt za nadaljnje informacije: 01 200 94 22 ali info@ztr.si

To pa ni edini projekt Zavoda za turizem in razvoj

Drugi projekt, ki ga pri Zavodu za turizem in razvoj aktivno izvajajo v okviru programa Slovenija – Madžarska je Guide2Visit. Ključna cilja projekta sta vzpostavitev kompleksnega sistema usmerjenja obiskovalcev ter turistična promocija slovensko-madžarskega obmejnega območja. Vrednost projekta za Zavod za turizem in razvoj znaša 196.750 evrov, od tega mora zavod zagotoviti 29.512,50 evrov lastnih sredstev. Projekt se bo izvajal do 31.8.2020.

Projektni partner mora vsa sredstva predfinancirati, za namen projekta (predfinanciranja) pa je zavod uspešno pridobil kredit Ribniškega sklada, v višini 120.000 evrov, katerega je, v skladu z zakonom, odobrila Občina oz. občinski svet. Stroški financiranja kredita znašajo 8.000 evrov.