13. aprila bomo očistili Lendavo

V soboto, 13. aprila 2019, bo v Občini Lendava ob 9. uri na zbirnih mestih v krajevnih skupnostih organizirana prostovoljska okoljska akcija »Očistimo Lendavo«.
S prostovoljskim okoljskim projektom želijo na območju občine Lendava spodbuditi občane, da si v spomladanskem času vzamejo dan za druženje in prostovoljstvo te naredijo nekaj dobrega za ta kraj. Z akcijo želimo doseči, da bi bilo mesto Lendava, gričevnati predeli in krajevne skupnosti, čistejše in bolj urejeno ter tako prijaznejše za obiskovalce, pohodnike in turiste. Prav tako pa je namen same akcije ozaveščanje o posledicah onesnaževanja in pomenu ohranjanja čiste in zdrave narave.

Potek

Akcija bo potekala po krajevnih skupnostih. Koordinacijo po krajevnih skupnostih so prevzela njihova vodstva. Zbirna mesta bodo pred sedeži krajevnih skupnosti, oz. pri vaških domovih. Zbiranje prostovoljcev poteka od 9. ure naprej. Vodje zbirnih mest bodo na zbirnem mestu dali navodila, osnovne potrebščine (vreče, rokavice) ter sodelujoče morebiti razporedili v skupine.

K sodelovanju v akciji je Občina povabila tudi javne zavode iz občine (torej osnovne šole, vrtec, srednjo šolo in druge zavode), ki bodo do torka sporočili kako se bodo na akcijo odzvali. In sicer ali se bodo pridružili posamezni krajevni skupnosti ali pa se bodo bolj osredotočili na čiščenje okolice šol, javnih zavodov ter samega mesta.

Pobiranje in odvoz odpadkov

“Občina bo poskrbela in krajevnim skupnostim razdelila vrečke za ločeno zbiranje odpadkov: embalaža, steklo, MKO in nevarni odpadki. Vrečke z odpadki bomo po koncu čiščenja naložili na prevozna sredstva. Odvoze zbranih odpadkov bo vršilo javno podjetje EKO-PARK d.o.o. oziroma njegovi podizvajalci. Akcija se bo predvidoma končala ob 14. uri, lahko pa tudi prej, če boste dogovorjeno območje očistili hitreje,” so sporočili iz Občine Lendava