10. sejo sveta KKC so prekinili in jo bodo nadaljevali naslednjič

Svet javnega zavoda Knjižnica kulturni center Lendava se je včeraj sestal na svoji 10 redni seji. Ta se je, kot običajno, odvil v prostorih nekdanje “Krone” v Lendavi. Seja je sicer bila prekinjena in se bo nadaljevala naslednjič (datum sicer še ni znan), saj zaradi nesklepčnosti na redni in dopisni seji občinskega sveta Občine Lendava niso mogli obravnavati dve točki dnevnega reda.
Po ugotovitvi sklepčnosti, potrditvi dnevnega reda ter potrditvi zapisnika minule seje, so prisotni člani sveta obravnavali predlog javnega razpisa za direktorja javnega zavoda KKC Lendava. Ta bo sicer v tednikih Vestnik in Népújság objavljen v četrtek prihodnji teden, bo pa razpis objavljen tudi na spletni strani zavoda KKC, na oglasni deski zavoda ter pri Zavodu za zaposlovanje. Interesenti se bodo nanj lahko prijavili v osmih dneh od objave razpisa. Med drugim so člani sveta imeli pripombe na razpis in sicer slednji vsebuje pogoj, da ima kandidat opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka ter ima tri leta vodstvenih izkušenj. To bo v aktualnem razpisu ostalo, saj tako veleva odlok, po imenovanju direktorja pa bo svet zavoda spremenil odlok in omenjena pogoja umaknil.

Nekdanji direktor zavoda KKC dr. Albert Halász bo prejel izplačan letošnji in lanski neizkoriščeni dopust. Greza skupno 34 dni. Prisotniki člani sveta so takšno soglasje bili primorani podatki, saj bi v nasprotnem primeru bili v nasprotju z zakonodajo, ki direktorjem javnih zavodov takšna izplačila dovoljuje. Med drugim so obelodanili tudi, da je dr. Halász prejel 447 evrov sorazmernega deleža regresa. Sprva je sicer veljalo mnenje, da bi zavod in direktor dosegla medsebojne pravice in obveznosti okrog finančnih zadev s sporazumom, a to ni bilo mogoče, saj zakonodaja, kot smo že zapisali, obvezuje izplačilo neplačanega dopusta direktorjem javnih zavodov. Med drugim se je nekdanji direktor zavoda pritožil na podano oceno s strani sveta zavoda za leto 2021, ki je bila podana kot “dobro.” Svet zavoda pritožbi ni ugodil.

V nadaljevanju seje bi svet zavoda KKC bil primoran imenovati vršilko dolžnosti direktorja in določiti delovno uspešnost bivšega direktorja za leto 2020, a točki prisotni člani sveta niso obravnavali, saj zaradi nesklepčnosti občinskega sveta na redni ter dopisni seji niso uspeli pridobiti ustreznih soglasij in mnenj. Soustanovitelj, Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava je pozitivno mnenje podala kandidatki dr. Juditi Csuka Zagorec. Seja je bila prekinjena in se bo nadaljevala prihodnjič. Datum sicer še ni znan.